GAME 12fun - Android

  • Ấn vào “Download” để cài đặt Game
download

APP OTP 12fun - Android

  • Ấn vào “Download” để cài đặt app OTP
download

GAME 12fun - IOS

  • Ấn vào “Download” để cài đặt Game
  • Sau khi cài đặt 12fun thành công bạn cần vào: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị >> YUDIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED >> Tin cậy
download

APP OTP 12fun - IOS

  • Ấn vào “Download” để cài đặt app OTP
  • Sau khi cài đặt 12fun thành công bạn cần vào: Cài đặt >> Cài đặt chung >> Quản lý thiết bị >> YUDIZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED >> Tin cậy
download